Запозичуємо досвід

Децентралізація освіти у Польщі: Досвід для України
Роман Шиян.

У публікації описано перебіг децентралізаційних процесів в освітній системі Польщі, які тривали впродовж 25 років. Розподіл повноважень та відповідальності між різними рівнями державної влади та місцевого самоврядування, впровадження відповідних меха- нізмів фінансування, педагогічного нагляду та пов’язаних з ним державних вимог до за- кладів освіти розглянуто в суперечливих обставинах становлення та розвитку на підставі свідчень безпосередніх учасників та дослідників подій. Прокоментовано уроки польсько- го досвіду та доцільність його застосування в Україні.

Публікація інспірована навчальною поїздкою до Варшави та Ґданська, що відбулася у вересні 2015 року в рамках проекту «Підтримка реформи освіти в Україні», фінансованого Програмою «Польська допомога» Міністерства закордонних справ Республіки Польща та здійснена завдяки проекту «Підтримка децентралізації в Україні». Цей проект реалізуєть- ся Шведською асоціацією місцевих влад і регіонів (SALAR) та її підвідомчою організаці- єю SKL International в рамках допомоги уряду Швеції Україні на шляху реформ.

Переглянути