Новини

Засідання Школи професійного зростання директорів центрів професійного розвитку педагогічних працівників

29 тра. 2023 207 0 comments

      З метою підвищення рівня професійних компетентностей директорів центрів професійного розвитку педагогічних працівників, формування навиків ефективного консультування педагогічних працівників та керівників закладів освіти 29 травня 2023 року на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено онлайн-засідання Школи професійного зростання на тему ,,Особливості консультування педагогічних працівників в умовах воєнного стану”. 

     Директор ТОКІППО, кандидат історичних наук, доцент Петровський О.М. висвітлив основні пріоритети розвитку освіти в умовах воєнного стану та зосередив увагу директорів ЦПРПП на основних напрямах діяльності центрів.

     Методист, в.о. завідувача відділу освітнього адміністрування ТОКІППО        Соболяк Л.Є. ознайомила учасників заходу із планом засідання та розкрила основні аспекти консультування у виступі на тему ,,Консультування педагогічних працівників та керівників закладів освіти – одне із важливих завдань, покладених на центри”. Згідно із чинним Положенням центри організовують та проводять консультування з таких питань: планування і визначення траєкторії професійного розвитку; проведення супервізії; розроблення документів закладу освіти; особливості організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

       Олексюк О.Р., доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук розкрила питання ,.Сучасний інформаційний простір. Цифрові інструменти для педагогічного консультування” надала практичні рекомендації щодо використання різних платформ для консультування педагогічних працівників у дистанційній формі.

     Переймибіда В.Ю., методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО у виступі ,,Платформа MOODLE – як середовище професійного розвитку педагогічних працівників” продемонструвала використання платформи MOODLE для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх комунікації із методистами ТОКІППО.

      Досвідом організації професійної підтримки і професійного розвитку педагогів Байковецької територіальної громади поділилась Загнибіда Н.М., завідувач сектору аналітичного забезпечення освітніх закладів та професійного розвитку педагогічних працівників відділу освіти Байковецької сільської ради.

      В ході засідання розглянуто актуальні питання завершення 2022/2023 навчального року. Соболяк Л.Є. звернула увагу директорів центрів на консультуванні керівників закладів загальної середньої освіти із окремих питань завершення навчального року, ведення діловедення та переведенння здобувачів освіти.

  Під час обговорення і висвітлення окремих запитань Соболяк Л.Є. продемонструвала зразки складених індивідуальних програм професійного розвитку керівниками закладів загальної середньої освіти, а Якимович Л.С., директор КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Кременецької міської ради поділилась досвідом систематизації матеріалів   професійного  стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»,  «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» у вигляді рамки професійного розвитку вчителя узагальнивши вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій.

Важливо розуміти, що кожен педагогічний працівник має автономію, що охоплює свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів. Відповідно, консультанти центрів можуть допомагати педагогічним працівникам визначати шляхи розв’язання проблем і подолання труднощів, визначення цілей професійного розвитку та обрання суб’єктів підвищення кваліфікації. Водночас, рішення завжди залишається за педагогічним працівником, як і відповідальність за його реалізацію.

 

Тримаємо свій освітянський фронт! Радісних звісток і миру усім!

Слава Україні!