Новини

Вебінар ,,Освітній проєкт ,,Ліга крилатих” – для українських учителів”

24 кві. 2023 176 0 comments

24 квітня 2023 року відбувся онлайн-вебінар за темою ,,Освітній проєкт ,,Ліга крилатих” – для українських учителів”. Організатори заходу:  Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України та ТОВ ,,Освітній проєкт ,,Ліга крилатих”.  

      Мета проєкту — змінити освітню систему в Україні та сформувати нове ставлення суспільства до базової середньої освіти. Упровадження цієї інноваційної освітньої системи розпочато у 2021 році.

      На онлайн-вебінарі виступили Олег Топузов, віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Людмила Попова, науковий керівник освітнього проєкту «Ліга крилатих», старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент та директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи,  вчителі закладів загальної середньої освіти, в яких упроваджується освітній проєкт «Ліга крилатих», учні, які навчаються за освітньою програмою «Ліга крилатих» та їхні батьки.

        Переваги системи: покращення здоров'я і підвищення інтересу учнів до навчання; побудова освітнього процесу на засадах взаємної довіри й поваги, індивідуалізація шкільних освітніх середовищ; забезпечення наступності між початковою та базовою середньою освітою; ефективна взаємодія батьків, педагогів, психологів, соціальних, адміністративних працівників системи шкільної освіти та громадських організацій.

Найвагомішими причинами для обрання системи є:

Міжпредметна інтеграція на рівні навчальних зошитів-посібників (синхронізоване вивчення навчального матеріалу з різних предметів, навчання з використанням методу проєктів, застосування дослідницько-пізнавальних технологій та адаптивного навчання з урахуванням індивідуальних пізнавальних стилів навчання);

Формат занять, який подобається дітям (інтерактивне навчання на засадах діяльнісного підходу (дидактичні ігри, дослідження, екскурсії, квести, навчальні проєкти тощо), навчання в русі (комплекс фізкультхвилинок, гімнастики для очей тощо);

Селфі-аудит (самостійне визначення дитиною ступеня опанування навчального матеріалу й планування подальшої роботи. Учні й учениці оцінюють себе для здобуття нових знань і досвіду виконання різних видів діяльності);

Інтеграція змісту навчальних предметів і введення інтегрованих курсів, що дає змогу більше часу приділити читанню й дослідженню довкілля, вивченню соціальних наук та опануванню мов;

Кожна дитина має індивідуальну скриньку для формування важливих навичок, тобто комплект дидактичних засобів навчання, кожен складник якого стане в нагоді під час опанування різних наук;

Закрита соціальна платформа для вчителів та батьків (для отримання додаткових матеріалів, обміну досвідом навчання та виховання дітей створена спеціальна електронна платформа);

Навчання через навчання інших (організація навчання учнями персонажів, взаємонавчання).

       Детальніше можете ознайомитися з проєктом за цим покликанням: https://ligakrylatykh.com/