Новини

Шлях до підвищення якості освіти

14 гру. 2022 234 0 comments

14 грудня 2022 року на платформі відеоконференцій Google Meet відбувся семінар для керівників закладів загальної середньої освіти «Самооцінювання: практика, яка працює».

          Метою даного заходу було формування навиків методики проведення самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти через удосконалення методичного та практичного рівнів професійних компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти.

          В ході семінару виступили Любов Соболяк, методист, в.о. завідувача відділу освітнього адміністрування, директорка Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області Іванна Павловська, заступниця директорки з виховної роботи тієї ж школи Ольга Волощук та Зоряна Костів, учителька початкових класів ЗОШ №2 м.Заліщики.

          У теоретичному модулі  суть питання ,,Самооцінювання якості освітньої діяльності як необхідна умова побудови внутрішньої системи якості освіти у закладі загальної середньої освіти” розкрила Любов Соболяк, методист, в.о. завідувача відділу освітнього адміністрування. В ході виступу звернула увагу учасників семінару на те, що самооцінювання якості освітньої діяльності – це безперервний процес і результати щорічного самооцінювання впливають на визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів, розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти, планування роботи на наступний рік, внесення змін до стратегії розвитку закладу освіти та прийняття управлінських рішень.

          Під час розкриття змісту практичного модуля команда педагогічного колективу школи №2 м.Заліщики поділилися досвідом із тем: ,,Порядок та процедура проведення внутрішнього моніторингу якості освіти. Самооцінювання діяльності Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м.Заліщики Тернопільської області”, ,,Етапи проведення внутрішнього моніторингу якості освіти”, ,,Організаційні заходи щодо проведення внутрішнього моніторингу якості освіти для відстеження й коригування результатів освітньої діяльності школи №2 м.Заліщики”, ,,Прийняття управлінського рішення на основі результатів самоаналізу, саморефлексії, контролю й очікування ефективності управлінської діяльності”.

          У підсумковому модулі презентували практичні навички проведення фасилітативної сесії ,,Як сформувати культуру академічної доброчесності в учасників освітнього процесу”. Зі школою учасники мали змогу познайомитися в процесі 3D-туру (віртуальна екскурсія закладом освіти).

          На завершення семінару відбулося обговорення в площині обміну думками, кожен із присутніх почерпнув ті напрацювання, які мають місце у колективі команди однодумців школи №2 м.Заліщики, яка сьогодні працює для результатів якості освіти та ще більше переконався у необхідності проведення самооцінювання освітньої діяльності закладу. В перспективі процедури проведення інституційних аудитів, самооцінювання освітніх й управлінських процесів закладів освіти та етапів сертифікації педагогічних працівників, а також заходів державного нагляду та аналізу діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення ними якості освіти в громадах будуть удосконалені за рахунок втілення інформаційно-аналітичної системи EvaluEd. То ж і на дальше не залишаймося  байдужими до викликів сьогодення в зовнішній та внутрішній політиці освіти, проявляємо конструктивні бачення в управлінській діяльності і прагнемо разом подолати всі труднощі, бо ubi Concordia, ibi Victoria (де згода, там перемога).