ПРОЕКТ
для 
 педагогів-організаторів опорних шкіл області та загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів ОТГ, 
які  планують  стати опорними школами

«Школа соціального партнерства у громаді»

 

Гасло проекту: « Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба». («Декалог»)

 Пріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти сьогодні є створення умов для надання усім дітям, у тому числі і сільським школярам,  якісної освіти. Одним із шляхів реалізації цього напрямку є створення і діяльність опорних навчальних закладів, на базі яких здійснюється проектування та відпрацювання нового змісту освіти, розробка та використання різноманітних інноваційних форм управління, аналіз і моніторинг результативності їх застосування. В умовах творення нової української школи завданням виховання є створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського мислення, готова до інноваційної діяльності, спрямованої на успішну самореалізацію в суспільстві та особистому житті; з уміннями і навиками творення середовища, що ґрунтується на партнерстві та взаєморозумінні, повазі та взаємодопомозі.

З метою вдосконалення  компетентності педагогів-організаторів опорних  навчальних закладів з питання соціального партнерства у «трикутнику» опорна школа-влада-громада, налагодження співпраці між школою і громадськістю,  залучення широкого загалу учнівської молоді до активної діяльності на користь української спільноти, започатковуємо навчальний проект «Школа соціального партнерства у громаді».

Учасники проекту:

Педагоги-організатори та старшокласники опорних навчальних закладів області, педагогічні колективи, представники громади, відділ менеджменту, координації та комунікації методичних служб, центр виховної роботи, громадянської освіти і захисту правд дитини,  

Координатор проекту:   Куриш О.С., методист відділу менеджменту, координації та комунікації методичних служб.

Мета проекту:

Вдосконалення  компетентності педагогів-організаторів та старшокласників опорних  навчальних закладів з питання соціального партнерства у «трикутнику» школа-влада-громада, залучення широкого загалу учнівської молоді до активної діяльності на користь  спільноти громади.

Завдання проекту:

  • Ø набуття знань та навиків проектної діяльності;
  • Ø управління і реалізації проекту;
  • Ø оцінювання ефективності та результативності.

Шляхи реалізації проекту:

  • Ø проведення серії практикумів для педагогів-організаторів та старшокласників;
  • Ø забезпечення консультаційно-методичного процесу створення та реалізації проектів у громаді;
  • Ø проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед громад усіх рівнів (шкільної/ОТГ/районної/міської);
  • Ø висвітлення процесу впровадження проектів на офіційних web – сторінках опорних навчальних закладів, ОТГ, ТОКІППО (конференціях, семінарах тощо).

Очікуваний результат:

Набувши практичних знань і  навичок  впровадження інноваційних проектних технологій,   педагоги-організатори та старшокласники зможуть оперативно  реагувати на місцеві запити і потреби, розгортати діяльність у різних напрямах життя  спільноти:

інформаційно-просвітницькому (стати рупором нових освітніх ідей, формувати  громадську думку щодо Концепції Нової української школи, територіальної реформи тощо); 

профорієнтаційному ( вивчення потреб місцевого ринку праці і його ніш – з одного боку, та інтересів учнів – з іншого); 

культурно-просвітницькому (організація урочистих заходів, святкувань, літніх таборів,  створення музеїв); 

 фізкультурно-оздоровчому (пропагування здорового способу життя на прикладі родини – представників громади) та інших. 

Короткотерміновий план дій.  

Червень - 2017р.   Практикум для педагогів-організаторів на тему     «Проектна діяльність в опорному навчальному закладі. Школа-влада-громада: взаємодія та розвиток».

Мета: вдосконалення  компетентності педагогів-організаторів опорних  навчальних закладів з питання соціального партнерства у «трикутнику» школа-влада-громада, залучення широкого загалу учнівської молоді до активної діяльності на користь  спільноти.

Вересень - 2017р.  Практикум для педагогів-організаторів та старшокласників опорних навчальних закладів області на тему: «Видавництво громади. Організація конструктивного навчання на засадах партнерства та співпраці. Ази шкільної  журналістики».

 Мета: практичні підходи до створення видавничого органу для інформування  громади  (щоденного, тижневого, щомісячного інформаційного бюлетеня)  шляхом організації прес-центру волонтерів-журналістів та їх навчання.