Новини

Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників як важлива умова забезпечення якості освіти

03 гру. 2020 817 0 comments

В умовах освітніх змін сучасне суспільство потребує нової якості освіти. На новий якісний рівень за таких умов має вийти професіоналізм педагога. У компонентній формулі Нової української школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, що перебуває в авангарді суспільних перетворень: умотивованому, компетентному, кваліфікованому, який має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя.

З метою підвищення рівня професійних компетентностей директорів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників та працівників органів управління освітою області на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet  проведено онлайн-засідання Школи професійного зростання на тему ,,Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників як важлива умова забезпечення якості освіти”.  Привітав присутніх та висвітлив тему ,,Основні напрями освітньої реформи в контексті діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників”  директор  ТОКІППО, кандидат історичних наук, доцент Петровський О.М. Заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, доцент Когут О.І. розкрила питання ,,Інноваційні форми професійного розвитку педагогічних працівників в умовах освітніх змін”. Із питанням ,,Консультування як важлива складова фахової діяльності освітян в умовах нової соціокультурної реальності” виступив  Кавецький В.Є., доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, який зауважив, що консультування є одним з найважливіших напрямів діяльності працівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Кондирєва М.М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів, яка пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників ОІППО з теми ,,Супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників” розкрила тему ,,Консультанти ЦПР ПП – педагогічним працівникам”. Соболяк Л.Є., методист, в.о. завідувача відділу менеджменту, координації та комунікації методичних служб проаналізувала управлінські аспекти організації освітнього процесу та підвищення професійного розвитку педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання. Першими кроками становлення Центрів професійного розвитку поділились Цвігун Г.Й., Сакевич Г.Р., Бойчук Л.А., директори ЦПР ПП Гусятинської ОТГ, Підволочиської ОТГ та Шумської ОТГ.

Учасники засідання мали змогу переконатись, що метою Центру професійного розвитку педагогічних працівників є консультативна підтримка педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти щодо професійного розвитку, супервізії, документації закладу, освітніх та навчальних програм, організації освітнього процесу. Сприяння професійному розвитку педагогів здійснюватиметься, зокрема, через координацію професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного розвитку. Окрім того, на Центри покладена робота з психологічної підтримки педагогів. Консультанти Центрів – це і фасилітатори, і менеджери, тьютори, експерти, супервізори, модератори в одній особі. До шляхів консультування працівниками ЦПР ПП керівників закладів освіти щодо управління професійним розвитком педагогічних працівників належать питання організації та здійснення атестації, сертифікації, стажування, наставництва і супервізії педагогічних працівників. Отже, новостворені установи нададуть стимул для розвитку педагогічних колективів й сприятимуть впровадженню нових освітніх технологій в освітній процес закладів освіти.