Новини

Організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища ЗЗСО як актуальне завдання Нової української школи.

01 лют. 2021 131 0 comments

Під таким гаслом у ТОКІППО відбувся семінар-практикум для заступників директорів з виховної роботи опорних шкіл, гімназій, ліцеїв та колегіумів області, на якому учасники заходу опрацьовували завдання поставлені «Національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі».

Про покрокові завдання щодо реалізації Стратегії, створення Кодексу безпечного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти у своєму виступі розкрив Колодійчук Олег Ярославович, викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів інституту.

Криховець-Хомяк Лілія Ярославівна, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів у спілкуванні з ЗДВР акцентувала увагу на практичних підходах щодо оволодіння учнівською молоддю знаннями, уміннями, навичками стосовно цінностей життя як поліфункціональної системи екологічного простору розвитку особистості школяра.

Методист відділу менеджменту Куриш Оксана Степанівна привернула увагу учасників заходу на важливості застосування технології моніторингу та оцінювання, що дає можливість отримати інформацію про якість і ефективність роботи, а також масштаби соціального ефекту програми чи проекту здійснюваних у рамках шкільних активностей.

У результаті роботи практикуму вироблено методичні рекомендації щодо використання ефективних форм, методів та інструментарію роботи з учнівською молоддю що стосуються реалізації завдань Стратегії:

  • У ЗЗСО організовувати ініціативні творчі групи для створення «Кодексу безпечного освітнього середовища». (Додаток 1.Примірний зразок КБОС).
  • Кураторам Шкільних клубів соціального підприємництва, учнівських волонтерських об’єднань, інших шкільних активностей скеровувати діяльність на розроблення і втілення проєктів, завдання яких ґрунтуються на оволодінні учнівською молоддю знаннями, уміннями, навичками, способами мислення стосовно цінностей життя як поліфункціональної системи екологічного простору розвитку особистості школяра.
  • Педагогічним працівникам застосовувати сучасні форми і методи організації дитячого колективу та ефективний інструментарій, серед яких є моніторинг, що сприятиме якісному виконанню шкільних проєктів, спрямованих на користь суспільства та громади.